CHUYÊN NGÀNH: THỐNG KÊ KINH TẾ
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Nghiên cứu thống kê đánh giá phát triển bền vững ở Việt Nam Nguyễn Minh Thu
ĐH Kinh tế Quốc dân 
GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm
PGS.TS. Bùi Đức Triệu
ĐH Kinh tế Quốc dân 
09/01/2014
2 Phương pháp thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động của các Đoàn kinh tế quốc pḥng (minh họa qua số liệu của Đoàn kinh tế quốc pḥng 327 - Quân khu 3) Vũ Văn Tùng
Học viện Hậu cần
GS.TS. Phan Công Nghĩa
PGS.TS. Nguyễn Công Nhự
ĐH Kinh tế Quốc dân 
17/12/2012
3 Phương pháp thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam Nguyễn Lê Anh
ĐH Lao động - Xă hội
PGS.TS. Bùi Đức Triệu
PGS.TS. Bùi Huy Thảo
ĐH Kinh tế Quốc dân 
14/10/2012
4 Nghiên cứu thống kê tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Nhung
ĐH Kinh tế Quốc dân 
PGS.TS. Bùi Huy Thảo
PGS.TS. Trần Thị Kim Thu
ĐH Kinh tế Quốc dân 
21/10/2011
5 Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam Nguyễn Trọng Hải
ĐH Ngoại thương
GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm
PGS.TS. Bùi Huy Thảo
ĐH Kinh tế Quốc dân
05/12/2008
6 Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách của hăng Hàng không Quốc gia Việt Nam Trần Phương Lan
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Phan Công Nghĩa
PGS.TS. Trần Thị Kim Thu
ĐH Kinh tế Quốc dân
12/11/2008
7 Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh Nguyễn Bích Lâm
Tổng cục Thống kê
PGS.TS. Bùi Huy Thảo
TS. Bùi Đức Triệu
ĐH Kinh tế Quốc dân 
20/08/2008
8 Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu t́nh h́nh phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam Phạm Đăng Quyết
Bộ Lao động, Thương binh và Xă hội
PGS.TS. Nguyễn Công Nhự
PGS.TS. Phan Công Nghĩa
ĐH Kinh tế Quốc dân 
23/02/2008
9 Phương pháp thống kê nghiên cứu t́nh h́nh giáo dục đào tạo ở các trường sỹ quan quân đội Nguyễn Hữu Huệ
Học viện Hậu cần
PGS.TS. Trần Thị Kim Thu
PGS.TS. Trần Ngọc Phác
ĐH Kinh tế Quốc dân 
18/01/2008
10 Nghiên cứu thống kê hiệu quả kinh tế vốn đầu tư cơ bản trong ngành dầu khí Việt Nam Trần Thị Ḥa
Trường Trung học Kinh tế Hà Nội 
PGS.TS. Nguyễn Bá Thạc
TS. Nguyễn Văn Định
ĐH Kinh tế Quốc dân 
01/11/2006
11 Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Lê Dân PGS.TS. Phan Công Nghĩa
TS. Trần Thị Kim Thu
ĐH Kinh tế Quốc dân
16/04/2004
12 Nghiên cứu thống kê biến động chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) (Thể nghiệm thực tế ở thành phố Đà Nẵng).  Trần Phước Trữ PGS.TS. Bùi Huy Thảo
PGS.TS. Phan Công Nghĩa
ĐH Kinh tế Quốc dân
20/03/2004
13 Vận dụng một số phương pháp thống kê để nghiên cứu các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức sinh ở Việt Nam Phạm Đại Đồng
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Trần Ngọc Phác
PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm
ĐH Kinh tế Quốc dân
15/10/2003
14 Nghiên cứu thống kê t́nh h́nh phát triển giáo dục đào tạo ở Việt Nam. Hoàng Huy Cường
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Đinh Kim Hải
PGS.TS. Tô Phi Phượng
ĐH Kinh tế Quốc dân
15/12/2001
15 Nghiên cứu thống kê thu nhập của lao động trong ngành dệt may. Phạm Thị Liên
Đại học Công đoàn
PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm
TS. Nguyễn Công Nhự
ĐH Kinh tế Quốc dân
06/10/2001
16 Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tai nạn lao động ở Việt Nam. Tống Thị Minh
Bộ LĐ - TB - XH 
PGS.TS. Hồ Sĩ Sà
PGS.TS. Bùi Huy Thảo
ĐH Kinh tế Quốc dân 
04/07/2001
17 Nghiên cứu thống kê hiện trạng và hiệu quả xây dựng nhà ở đô thị. Nguyễn Hồng Danh
Tổng cục thống kê
PGS.TS. Đỗ Văn Điển
TS. Nguyễn Bá Thạc
ĐH Kinh tế Quốc dân
31/12/1999
18 Hoàn thiện một số phương pháp thống kê phân tích t́nh h́nh đấu tranh tội phạm kinh tế ở Việt Nam. Nguyễn Xuân Lư
Bộ Công an
PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm
PGS.TS. Nguyễn Đ́nh Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân
1997
19 Vận dụng phương pháp chọn mẫu thống kê trong đánh giá hiệu lực điều trị của thuốc trên lâm sàng. Nguyễn Hồ
Bộ Y tế
PGS.TS. Nguyễn Cao Thường
PGS.TS. Tô Phi Phượng
ĐH Kinh tế Quốc dân 
1997
20 Hoàn thiện các phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp quốc pḥng. Lê Văn Đồng
Cục Tài chính Bộ Quốc pḥng
PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm
TS. Bùi Huy Thảo 
ĐH Kinh tế Quốc dân
1995
21 Xây dựng hệ thống thông tin, thống kê tin học hoá phục vụ quản lư doanh  nghiệp Việt Nam. Trương Văn Tú
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Cao Thường
PGS.TS. Tô Phi Phượng
ĐH Kinh tế Quốc dân
1995
22 Xây dựng hệ thống thông tin, thống kê tin học hoá phục vụ quản lư kinh doanh ở các doanh nghiệp vận tải ô tô. Nguyễn Thị Nguyệt Bích
ĐH Giao thông vận tải
PGS.TS. Tô Phi Phượng
PGS.TS. Nguyễn Cao Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân
1995
23 Hoàn thiện phương pháp thống kê phân tích thu nhập của hộ gia đ́nh nông dân Việt Nam. Nguyễn Hải
Tổng Cục Thống kê
PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm
TS. Phan Công Nghĩa
ĐH Kinh tế Quốc dân 
1995
24 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, đánh giá hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp. Lê Thanh Cường
ĐH Ngoại thương
PGS.TS.Hồ Sĩ Sà
PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm
ĐH Kinh tế Quốc dân
1994
25 Sử dụng phương pháp thống kê nghiên cứu chất lượng sản phẩm công nghiệp. Vũ Văn Diện
Tổng Cục đo lường chất lượng
PGS.TS. Hồ Sĩ Sà
TS. Phan Công Nghĩa
ĐH Kinh tế Quốc dân
1994
26 Phương pháp so sánh quốc tế các chỉ tiêu giá trị chủ yếu. Nguyễn Quán
Tổng cục Thống kê
PGS.TS. Hồ Sĩ Sà
TS. Bùi Huy Thảo
ĐH Kinh tế Quốc dân
1994
27 Phương pháp tính chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (CDP) theo SNA ở Việt Nam. Nguyễn Văn Chỉnh
Tổng cục Thống kê
PGS.TS. Hồ Sĩ Sà
TS. Bùi Huy Thảo
ĐH Kinh tế Quốc dân
1994
28 Một số vấn đề phương pháp luận chọn mẫu theo nhiều tiêu thức. Vũ Mạnh Hà
Tổng cục Thống kê
TS. Tô Phi Phượng
TS. Kim Ngọc Huynh
ĐH Kinh tế Quốc dân
1994
29 Phương pháp thống kê nghiên cứu thị trường. Trần Thị Kim Thu
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Cao Thường
TS. Tô Hải
ĐH Kinh tế Quốc dân
1994
30 Phương pháp xác định, phân tích và dự đoán hiệu quả kinh tế nền sản xuất xă hội. Nguyễn Trần Quế
Tổng Cục Thống kê
TS. Hồ Sĩ Sà
TS. Phạm Ngọc Kiểm
ĐH Kinh tế Quốc dân
1993
31 Sử dụng một số phương pháp thống kê trong nghiên cứu thị trường sản phẩm của doanh nghiệp. Nguyễn Cao Văn
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Bùi Huy Thảo
PGS.TS. Hồ Sĩ Sà
ĐH Kinh tế Quốc dân
1993
32 Ứng dụng một số phương pháp thống kê trong nghiên cứu bảo hiểm xă hội ở Việt Nam. Mạc Văn Tiến
Bộ LĐ - TB - XH 
PGS.TS. Hồ Sĩ Sà
PGS.TS. Nguyễn Cao Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân 
1993
33 Nghiên cứu thống kê hiệu quả kinh tế trong sản xuất công nghiêp. Nguyễn Văn Định
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Hữu Tri
TS. Phạm Ngọc Kiểm
ĐH Kinh tế Quốc dân
1993
34 Phương pháp thống kê xác định năng lực sản xuất và phân tích tŕnh độ sử dụng năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng. Phạm Quang Minh
Bộ Giao thông Vận tải
TS. Nguyễn Ngọc Mai
TS. Nguyễn Đ́nh Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân
1993
35 Phương pháp tiếp cận và xây dựng mô h́nh nghiên cứu phân tích thống kê. Trần Thái Ninh
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Cao Thường
TS. Hồ Sĩ Sà
ĐH Kinh tế Quốc dân
1993
36 Phương pháp thống kê nghiên cứu hiệu quả kinh tế vốn đầu tư cơ bản trong ngành kinh tế lâm nghiệp. Châu Văn Luận
Cục thống kê Khánh Hoà
TS. Nguyễn Đ́nh Hương
TS.  Đỗ Văn Điển
ĐH Kinh tế Quốc dân
1992
37 Phương pháp chọn mẫu thống kê trong kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành công nghiệp dược Việt Nam. Hoàng Yến
Bộ Y tế
TS. Nguyễn Cao Thường
TS. Trần Ngọc Phác
ĐH Kinh tế Quốc dân 
1992
38 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kinh tế xác định mức khoán sản xuất kinh doanh vận tải trong các xí nghiệp vận tải ô tô quốc doanh. Nguyễn Thị Thiềng
ĐH Kinh tế Quốc Dân
TS. Nguyễn Thiệp
TS. Tô Phi Phượng
ĐH Kinh tế Quốc dân
1992
39 Nghiên cứu thống kê xác định cơ cấu bữa ăn hợp lư của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Dương Thanh Dung
Bộ Y tế
TS. Đinh Kim Hải
TS. Kim Ngọc Huynh
ĐH Kinh tế Quốc dân
1992
40 Hệ thống chỉ tiêu thông tin phục vụ quản lư kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp. Nguyễn Công Nhự
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Thiệp
TS. Nguyễn Cao Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân
1992
41 Một số vấn đề về phương pháp thống kê xác định và phân tích hiệu quả kinh tế của ngành điện ảnh. Nguyễn Thị Điển
Bộ Văn hóa
TS. Nguyễn Cao Thường
TS. Đinh Kim Hải
ĐH Kinh tế Quốc dân  
1991
42 Phương pháp thống kê nghiên cứu nhu cầu hàng tiêu dùng của dân cư (Vận dụng với hàng lương thực thực phẩm). Trần Thọ Đạt
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Thiệp
TS. Tô Đăng Hải
ĐH Kinh tế Quốc dân
1991
43 Vận dụng phương pháp mẫu trong nghiên cứu dân số. Nguyễn Minh Thắng
Tổng Cục Thống kê
TS. Tô Đăng Hải
TS. Kim Ngọc Huynh
ĐH Kinh tế Quốc dân
1990
44 Xác định và phân tích kết quả sản xuất khai thác gỗ tṛn ở Việt Nam. Nguyễn Tiến Phú
Bộ Lâm nghiệp
TS. Nguyễn Thiệp
TS. Trương Văn Phúc
ĐH Kinh tế Quốc dân
1989
45 Xác định hiệu quả lao động trong xí nghiệp thương nghiệp. Trương Đ́nh Hẹ
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Vũ Đ́nh Bách
TS. Nguyễn Thiệp
ĐH Kinh tế Quốc dân
1988
46 Lư luận chọn mẫu với xác suất không đều và một số ứng dụng và điều tra kinh tế và điều tra xă hội. Nguyễn Lam Sơn
Tổng cục Thống kê
TS. Kim Ngọc Huynh
TS. Tô Đăng Hải
ĐH Kinh tế Quốc dân
1988
47 Dự đoán thống kê ngắn hạn và vận dụng trong thống kê. Trần Văn Tùng
Tổng cục Thống kê
TS. Nguyễn Hữu Hoè
TS. Trần Ngọc Phác
ĐH Kinh tế Quốc dân
1988
48 Phương pháp thống kê đánh giá tŕnh độ tổ chức quản lư của xí nghiệp xây lắp. Vũ Thu Giang
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Xuân Khương
TS. Nguyễn Ngọc Mai
ĐH Kinh tế Quốc dân
1988
49 Thống kê nghiên cứu thâm canh nông nghiệp ngành trồng trọt. Phùng Chí Hiền
Tổng Cục Thống kê
TS. Lê Văn Toàn
TS. Nguyễn Hữu Tri
ĐH Kinh tế Quốc dân
1987
50 Phương pháp thống kê xác định tổng mức bán lẻ và khối lượng bán lẻ một số mặt hàng chủ yếu trên thị trường không có tổ chức ở nước ta. Lư Minh Khải
Tổng Cục thống kê
TS. Trần Minh Tuấn
TS. Vũ Đ́nh Bách
ĐH Kinh tế Quốc dân
1987
51 Phương pháp nghiên cứu thống kê năng lực sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp. Nguyễn Năng Phúc
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Thiệp
TS. Nguyễn Bá Thạc
ĐH Kinh tế Quốc dân
1987
52 Hoàn thiện phương pháp thống kê chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng của ngành thương nghiệp Việt Nam. Bùi Huy Thảo
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Vũ Đ́nh Bách
TS. Hồ Sĩ Sà
ĐH Kinh tế Quốc dân
1987
53 Vận dụng lư thuyết chọn mẫu trong điều tra năng suất lúa ở Việt Nam. Nguyễn Xuân Năm
Cục thống kê Hải Pḥng
TS. Nguyễn Hưu Tri
TS. Đinh Kim Hải
ĐH Kinh tế Quốc dân
1987
54 Hoàn thiện phương pháp phân tích thống kê mối liên hệ kinh tế giữa đơn vị cung ứng và đơn vị tiêu dùng vật tư kỹ thuật. Lê Trần Hảo
Đại học Thương mại 
TS. Vũ Đ́nh Bách
TS. Nguyễn Thiệp
ĐH Kinh tế Quốc dân
1986
55 Điều tra chọn mẫu và sự vận dụng trong thống kê Việt Nam. Tô Phi Phượng
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Hữu Hoè
TS. Đinh Kim Hải
ĐH Kinh tế Quốc dân
1985
56 Nghiên cứu thống kê mức năng suất lao động ngành sản xuất công nghiệp. Nguyễn Thị Thanh
Tổng cục Thống kê
TS. Nguyễn Cao Thường
TS. Nguyễn Bá Thạc
ĐH Kinh tế Quốc dân
1985
57 Hoàn thiện phương pháp luận thống kê khối lượng sản phẩm xây dựng. Trần Duy Thanh
ĐH Tài chính Kế toán
TS. Vũ Bá Đường
TS. Nguyễn Ngọc Mai
ĐH Kinh tế Quốc dân
1985
58 Một số vấn đề phương pháp luận xây dựng tổng thể mẫu điều tra ngân sách gia đ́nh nông dân tập thể ở VN Chu Thế Mưu
Tổng Cục Thống kê
TS. Vũ Đ́nh Bách
TS. Nguyễn Hữu Hoè
ĐH Kinh tế Quốc dân
1984
59 Phương pháp luận nghiên cứu thống kê, khả năng tiềm tàng trong việc sử dụng các yếu tố sản xuất của xí nghiệp công nghiệp. Đào Nguyên Vịnh
Cục Kỹ thuật Bộ Quốc pḥng
TS. Nguyễn Thiệp
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Lực
Tổng cục Thống kê
1983
60 Một số vấn đề phương pháp luận dự đoán dân số và lao động của địa phương. Trần Đức Thịnh
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Hữu Hoè
TS. Đỗ Văn Điển
ĐH Kinh tế Quốc dân
1983
61 Một số vấn đề về vận dụng phương pháp chỉ số cho phân tích thống kê nông nghiệp Nguyễn Cao Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Trần Trường
TS. Nguyễn Hữu Hoè
ĐH Kinh tế Quốc dân 
1977
62 ( Thống kê xây dựng cơ bản) Nguyễn Xuân Khương
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Vũ Bá Đường
ĐH Kinh tế Quốc dân
1977