Tuyển sinh sau đại học năm 2017 Tuyển sinh sau đại học năm 2017 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Tuyển sinh sau đại học năm 2017  1. Tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2017  Link thông tin chi tiết: http://gsneu.edu.vn/?id=226689   2. Tuyển sinh cao học năm 2017 Link thông tin chi tiết: http://gsneu.edu.vn/?id=226651 - Buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh cao học: 18h00 - 20h00, thứ 6, ngày 23/12/2016   3. Học bổng cho Chương trình đào tạo Thạc sĩ Việt - Úc theo hình thức 1+1 Link thông tin chi tiết: http://gsneu.edu.vn/?id=226594   4. Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 7 (Năm 2017) Link thông tin chi tiết: Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 7 Tuyen sinh sau dai hoc nam 2017  1. Tuyen sinh Nghien cuu sinh nam 2017  Link thong tin chi tiet: http://gsneu.edu.vn/?id=226689   2. Tuyen sinh cao hoc nam 2017 Link thong tin chi tiet: http://gsneu.edu.vn/?id=226651 - Buoi gioi thieu thong tin tuyen sinh cao hoc: 18h00 - 20h00, thu 6, ngay 23/12/2016   3. Hoc bong cho Chuong trinh dao tao Thac si Viet - Uc theo hinh thuc 1+1 Link thong tin chi tiet: http://gsneu.edu.vn/?id=226594   4. Thong bao tuyen sinh Thac si Dieu hanh cao cap Executive MBA khoa 7 (Nam 2017) Link thong tin chi tiet: Tuyen sinh Thac si Dieu hanh cao cap Executive MBA khoa 7

Tuyển sinh sau đại học năm 2017  1. Tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2017  Link thông tin chi tiết: http://gsneu.edu.vn/?id=226689   2. Tuyển sinh cao học năm 2017 Link thông tin chi tiết: http://gsneu.edu.vn/?id=226651 - Buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh cao học: 18h00 - 20h00, thứ 6, ngày 23/12/2016   3. Học bổng cho Chương trình đào tạo Thạc sĩ Việt - Úc theo hình thức 1+1 Link thông tin chi tiết: http://gsneu.edu.vn/?id=226594   4. Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 7 (Năm 2017) Link thông tin chi tiết: Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 7file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business